MY MENU

กระเบื้องสามมิติ

กระเบื้องสามมิติ

หัวข้อ
7050 (30X45 CM)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
28/02/2018
สิ่งที่แนบมา0
ดู
1023
เนื้อหา




กระเบื้องเซรามิกบุผนัง (Glazed Ceramic Wall Tiles)

ประเภท: กระเบื้องเซรามิก
ชนิด: เคลือบ
ขึ้นรูปด้วยวิธี: อัดแห้ง
ประเภทการดูดซึมน้ำ: ดูดซึมน้ำสูง
กลุ่มหรือสัญลักษณ์ : BIII
ขนาด: 30X45cm (w 300X450x8.0 mm)
แบบการใช้งาน: ปูผนังภายใน/ปูผนังภายนอก
ชั้นคุณภาพ: 1
จำนวน/กล่อง: 6 แผ่น
สีหรือลวดลาย: V4
รูปร่าง : สี่เหลี่ยม
วันเดือนปี ที่ผลิต: ดูข้างกล่อง
ระดับความทนสารเคมี: GLC

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์